Co má společného čert a myslivec a proč je les tak tajemný

Blíží se Mikuláš a spolu s ním přichází anděl a čert. A právě čerti bývají často zobrazováni jako myslivci, kteří jsou opředení tajemnými a často strašidelnými pověstmi. I v pohádkách (S čerty nejsou žerty, Čert a Káča, ...) se čert mezi lidmi přestrojí za myslivečka nebo má aspoň zelenou kamizolku. A vchod do pekla se nenachází nikde jinde než uprostřed lesa mezi skalami.

159317145_cdd48a   

Od 16. století bylo hlavním úkolem myslivců z povolání opečovávání panského majetku a toto ůovolání se těšilo se určité vážnosti. Usídlování byli přímo v honitbách a bydlení na samotách jim jednak bránilo ve sdružování a jednak vedlo ke vzniku pověr a mýtů. Myslivec se sám pohyboval v šeru a tichu po lese, rozuměl chování zvěře, orientoval se v přírodě a dodržoval často svérázné zvyky. Nebylo mu cizí ani bylinkářství. Tím se stával pro okolí tajemným a lidé mu začali přisuzovat kouzelné schopnosti. Věřili, že zvířata poslouchají myslivce na slovo, že myslivec sbírá čarovné byliny, že kule do zbraní lijí zvláštním způsobem. Sám les byl odjakživa sídlem strašidel, duchů či samotného ďábla. Od toho už byl jen krůček k pověrám, že myslivci se spolčují s ďáblem a nakonec k představě čerta jako myslivce. Sami myslivci rádi přiživovali kult o nadpřirozených schopnostech, aby si usnadnili obranu lesa zvláště proti pytlákům.  

Čertí-brkoOndřej-Vetchý-Foto-Punk-Film-Marek-Novotný-800x445

Lidová slovesnost svými příběhy toto jen potvrzovala. Například i Božena Němcová píše, že Divou Báru uhranul svýma černýma očima myslivec. Navíc i v současné myslivosti se oproti ostatní společnosti dodržují spousty zvyků a tradic, často založených na pověrách.

Lesy a život v nich bude vždy pro člověka trochu tajemný. Můžeme se procházet a stejně vetšinu zvířat nespatříme. Oni o nás ví a skrývají se. My jdeme po pěšině a ani si neumíme představit, kolik života je kolem nás. Ten, kdo jen trochu přírodě porozumí a souzní s ní, se tak pro ostatní může stávat stejně tajemným.

tajemny-les-nad-zatopenou-obci-chudobin